Reglement

Reglement Vechtdal Crosscompetitie (VCC)

ORGANISATIE

1. De VCC stuurt aan en stimuleert de hardloopsport en streeft een goede organisatie na bij alle wedstrijden. Middels centrale bijeenkomsten worden organisaties geïnformeerd en worden voorstellen gedaan aan de vergadering.

2. Elke organiserende vereniging is autonoom in de organisatie van de betreffende loop/wedstrijd.

3. De desbetreffende organisatie staat garant voor een optimale veiligheid. Toch neemt iedere deelnemer op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen lopen.

DEELNAME EN PUNTENTELLING

4. Om in aanmerking te komen voor het klassement dient aan minimaal 4 wedstrijden te zijn deelgenomen.

5. Het klassement is samengesteld uit diverse categorieën:

Afstand Jongens Meisjes
1250 - 2000 meter    t/m 9 jaar t/m 9 jaar
1250 - 2000 meter 10 t/m 12 jaar    10 t/m 12 jaar   
1250 - 2000 meter 13 t/m 15 jaar 13 t/m 15 jaar
     
Afstand Heren Dames
5 - 6 km 16 t/m 39 jaar 16 t/m 39 jaar
5 - 6 km 40 t/m 49 jaar 40 t/m 49 jaar
5 - 6 km 50 t/m 59 jaar 50 t/m 59 jaar
5 - 6 km 60 jaar en ouder    60 jaar en ouder
     
Afstand Heren Dames
9 - 12 km 16 t/m 39 jaar 16 t/m 39 jaar
9 - 12 km 40 t/m 49 jaar 40 t/m 49 jaar
9 - 12 km 50 t/m 59 jaar 50 t/m 59 jaar
9 - 12 km 60 jaar en ouder 60 jaar en ouder


6. Voor de puntentelling is de aankomstvolgorde van belang. Alleen de officiële uitslag van de organiserende vereniging is hiervoor bepalend. De eerst gefinishte VCC deelnemer krijgt per categorie 1 punt, de volgende 2 punten, een oplopende score dus. De 4 beste klasseringen tellen mee voor de competitie.

7. Wie aan het eind over 4 best gelopen wedstrijden de minste punten heeft behaald, eindigt als eerste in het klassement. Bij een gelijke eindstand is het onderlinge resultaat van de laatste wedstrijd bepalend

8. De tussenstand in het klassement is op onze site op de pagina Klassement te volgen. De tussenstanden laten tot en met de vierde loop steeds de stand zien van alle tot dan toe gelopen wedstrijden; een loper met minder wedstrijden wordt (nog) niet in deze tussenstand opgenomen.

9. Verandering van leeftijd gedurende het circuit (hetgeen een wijziging van de categorie tot gevolg zou hebben) wordt niet doorgevoerd in het klassement. De ingegane leeftijd bij de eerste wedstrijd van het circuit is bepalend.

BRUTO EN NETTOTIJDEN

10. Alle wedstrijden van de VCC maken gebruik van een electronisch tijdswaarnemingssysteem. De officiële uitslag van de wedstrijd wordt bepaald op basis van bruto tijden. 

PRIJZENGELD

11. Voor elke categorie zijn prijzen beschikbaar. Voor de eerste drie plaatsen in alle seniorencategorieën van de competitie wordt prijzengeld uitgekeerd van respectievelijk € 80,-, € 60,- en € 40,-. Voor de jeugd zijn er bekers te verdienen. Indien er in een categorie minder dan 4 deelnemers zijn, wordt alleen de 1e prijs uitgereikt. Prijzen worden alleen uitgereikt aan deelnemers die bij minimaal 4 van de 5 wedstijden de finishlijn zijn gepasseerd. De prijzen worden direct na afloop van de laatste cross uitgereikt (de prijzen worden bij afwezigheid niet opgestuurd).

STARTNUMMERS

12. Elke VCC-deelnemer houdt gedurende de gehele competitie hetzelfde startnummer. Vergeet de deelnemer zijn of haar startnummer of raakt deze kwijt, dan ontvang hij/zij een nieuw startnummer tegen betaling van € 5,-.

INSCHRIJVING

13. Inschrijven voor de competitie van het Vechtdal Crosscompetitie is alleen ‘online’ mogelijk. Hiernaast hebben de organiserende verenigingen afzonderlijk een eigen (voor)inschrijving. Na-inschrijven is niet mogelijk.

14. Deelname aan de Vechtdal Crosscompetitie ‘gaat in’ na de feitelijke inschrijving. Deelname kan tot 1 week voorafgaande aan de eerste wedstrijd geannuleerd worden. Het tussenklassement wordt vanaf de 1e wedstrijd op de website geplaatst.

15. De inschrijving voor de VCC competitie 2023-2024 is geopend t/m 18 november 2023 (23.59 uur) of bij het bereiken van het maximaal aantal van 500 deelnemers.

16. Deelnemers die het gehele bedrag ineens vooraf hebben betaald voor de crosslopen, wordt bij een mogelijke afgelasting van een wedstrijd, de betreffende inschrijfkosten niet terug betaald.

17. De inschrijfkosten voor de hele competitie bedraagt voor de jeugd t/m 15 jaar € 10,-. Vanaf 16 jaar zijn de kosten € 30,-.

Prins Sport Hardenberg

Prins Sport Ommen

Prins Sport Dedemsvaart

aco

AG85

spurt88

zandstuve